VẨN HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG

HỎI THĂN CHÚ CHUỘT ĐI ĐÂU VẮNG NHÀ
CHÚ CHUỘT ĐI CHỢ.......