Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: THONG TIN THAY CO
AnhK19.Com > PHOTO GALLERY > Khung trời đại học
HONGHIEP

HELLO ACE, CHAC ACE CON NHO THAY HOANG DAY PHONETICS CHU? HIEP TINH CO GAP LAI THAY TAI HOUSTON CUNG HAI NAM ROI NHUNG BUA NAY
MOI CHOP DUOC HINH THAY NHAN DIP THAY MOI KHAI TRUONG VAN PHONG RIENG DE GOI CHO BA CON XEM THAY CO THAY DOI GI KO?

THAY DINH CU THEO BA XA CUNG KHA LAU ROI CUNG VOI 3 BABIES.
DAY LA SO DIEN THOAI VAN PHONG CUA THAY: 281 933 0899. CO BAN NAO GHE HOUSTON THI NHO LIEN LAC THAY VA DUNG QUEN LIEN LAC HIEP SO
832 348 9092.

CHUC ACE LUON DOI DAO SUC KHOE VA VUI TUOI NHE.

HONG HIEP
Anh-Hoa
Nhìn ảnh Hiệp gởi mình nhận ra thầy rồi. Thanks a bunch, Hiệp! Cũng đã 10 năm mà thầy không thay đổi nhiều hỉ. Cho mình gởi lời thăm thầy.

Có thể Sơn và mình sẽ đi thăm MD Anderson trước khi Sơn rank mấy cái programs để làm fellowship. Nếu ghé Houston sẽ í ới lão Hiệp :-) Giữ gìn sức khỏe nghen & cho mình gởi lời thăm hai người đẹp của Hiệp!

Take care,

Anh-Hoa

thanhlong
Úi chà, thầy Hoàng năm xưa mình hâm mộ mái tóc, giờ đã bớt bồng bềnh
Mà sao mà ai cũng đi Mỹ vậy trời
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.