Một kho truyện tiếu lâm.

http://danhba.sc40.info/thugian/cuoi_2001_2002.pdf

Anh em nghiên cứu, thư giãn chơi !!