Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Tiết kiệm & lãng phí
AnhK19.Com > THẾ GIỚI GIẢI TRÍ > Tiếu lâm tự
Mecgie
Tiết kiệm & lãng phí dưới lăng kính đại biểu Quốc hội

Vẫn dưới cái nhìn tinh tường và nghiêm khắc, các đại biểu Quốc hội dám nói thẳng về các vấn đề còn tồn tại của xã hội, thậm chí nói thẳng cả về... mình!

* “Chúng ta không thiếu luật, chúng ta không thiếu người, chúng ta chỉ thiếu... hành động!”.
(Đại biểu ĐỖ TRỌNG NGOẠN nói về hiện tượng
“Luật làm cảnh” mà không đi vào cuộc sống).

* “Chúng ta cứ vận động kêu gọi nhân dân tiết kiệm, chống lãng phí, nhưng cán bộ chúng ta không làm gương thì làm sao kêu gọi”.
(Đại biểu BÙI TRUNG CHÍNH phê về
vai trò “đầu tàu” của cán bộ trong việc thực hành luật).

* “Bà con nông dân tận dụng từng mớ rau bán được 100 đồng, 200 đồng, nhưng trong khi đó chúng ta lãng phí tiền tỉ, tỉ, tỉ!”.
(Đại biểu NGUYỄN ĐỨC TRIỀU nói về mâu thuẫn giữa tiết kiệm và lãng phí
trong hội thảo về “Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí”).

* “Chúng ta có muốn chống lãng phí hay chưa? Nếu thực sự muốn thì phải bắt đầu từ cơ quan cấp cao xuống”.
(Đại biểu NGUYỄN ĐỨC DŨNG bức xúc về việc xử lý không nghiêm
trách nhiệm của người đứng đầu dẫn đến lãng phí tràn lan).

CHÂU THỊ - TƯ QUÊ - LIÊN THIÊN
TTC
waterfallsoulpearl
Nhớ tiết kiệm khi đi hối lộ đấy nhé !
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.