Muốn hiểu giá trị của một năm , hãy hỏi những sinh viên thi rớt.
* Muốn hiểu giá trị của một tháng , hãy hỏi những bà mẹ sinh con thiều tháng.
* Muốn hiểu giá trị của một tuần , hãy hỏi những người làm báo ra hàng tuần.
* Muốn hiểu giá trị của một ngày , hãy hỏi những nhà báo chờ tiền nhuận bút.
* Muốn hiểu giá trị của một giờ , hãy hỏi những đôi yêu nhau trong những lần hẹn.
* Muốn hiểu giá trị của một phút , hãy hỏi những người vừa trể chuyến tàu.
* Muốn hiểu giá trị của một giây , hãy hỏi những người vừa thoát khỏi một tai nạn.
* Muồn hiểu giá trị của một phần ngàn giây , hãy hỏi những người đoạt huy chương bạc trong các ky đại hội Olympic.
( Với anh dù bao nhiêu thời gian đi nữa , vẫn mãi em trong trái tim mình )