Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

AnhK19.Com _ Thơ sưu tầm _ Nếu biết là em đã lấy chồng

Gửi bởi: MM_Ngoc May 31 2006, 04:15 AM

Nếu Biết Rằng Em Đã Lấy Chồng

"Bắc kỳ " style:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư nguyên giòng họ
Ngựa chứng! Sao mày dám bỏ ông

"Trung kỳ " style:
Nếu biết rằng O nớ có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong

"Nam Kỳ " style:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Mèn ơi! Em chê tui nhà nông
Ruộng nương nổi nóng tui đốt hớt
Không gạo cho em đói "ghét" lo`ng

"Bùi Chu Phát Diệm " style:
Nếu biết rằng em đã nấy chồng
Tim anh nạnh nẽo tựa mùa đông
Nòng thòng nê nết nằm na niệt
Nâu nâu nại ngứa mấy sợi nông

"Ba Tàu" style:
Nếu piết rằng lị đã láy chòng
Ngộ dề ngộ pán hết Hòng Kong
Mang tiền ngộ đổ dào Chợ Lớn
Lời dốn đầu tư ngộ mát lòng

Việt Kiều" style:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bên bển thế là xong
Trăm cô ngồi đó chờ anh lựa
Cũng cở như em "but" rẻ rề

"Dân học trường tây" style:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Xa-va (ça va) moa cũng tình như không
Bạn gái sơ cua (secours) moa cả đống
Buồn chi cho khổ nést ce pas

"Tây bồi" style:
Toa đi lấy autre saucisson
A quoi bon, ở lại làm con
Moa di chạy theo autres jupons
Ðấm mập Tó Vu cũng khá bon

"VN teenagers bên Mỹ " style:
If I know you just lấy chồng
Íll just hang out with my friends
Wish you luck with what's-his-face
Find me new girl no problem

"An ủi" style:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh như bị shock, có thiệt không
Thế gian anh nghĩ anh xấu số
Nhưng có người hơn chịu làm chồng

"American" style:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn không tiếc cũng không trông
Chừng nào ly dị cho anh biết
Ra toà làm giấy thế là xong

"Sarcastic" style:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Bỏ cuộc vui rồi em biết không
Người sao đẹp quá mà khờ thế
Chim đã vào lồng cổ đeo gông

"Who cares" style:
Nếu biết rằng em đã lấychồng
Thôi thì cũng tốt thế là xong
Ván đã đóng hòm tình đã chết
Ði tìm cô khác cua là xong

"Sở khanh" style:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về mừng húm chạy lông nhông
Thằng nào ngu quá chui vào rọ
Chết thế dùm anh đỡ tốn công ...

"Alternate" style:
Biết được rằng em đã lấy chồng
Chồng em đàn bà hay đàn ông
Nếu là giống cái cho anh biết
Tay ba cùng hưởng phải sướng không

Gửi bởi: MM_Ngoc May 31 2006, 04:25 AM

Và đây là dân kiến trúc Style :


Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh đem (vài) hoạ cảo đốt "phong long"
Mai dạo hoạ thất cua "nègre" nhí
Em ơi có thấy, chớ chạnh lòng

Gửi bởi: Doantrang Jun 14 2006, 04:07 PM

Biết ri khoan lấy chồng!!!

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)